Blog

Leczenie zapobiegawcze osteoporozy

Obecnie nie jest możliwe przewidywanie, u której kobiety wystąpi zawał lub osteoporoza. Być może – w celu zapobiegania objawom osteoporozy – należałoby leczyć wszystkie kobiety znajdujące się w menopauzie. W momencie stwierdzenia osteoporozy, co zwykle dzieje się w 6 -10 roku menopauzy, leczenie hormonalne nie daje już efektu.

Czytaj dalej

HIPOTEZA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA PROPRANOLOLU

Na podstawie powyższych badań można by się spodziewać, że LBA będą zwiększały opory dla krwi w łożyskach naczyniowych zaopatrzonych w receptory a-adrenergiczne. Jednak propranolol wstrzyknięty dotętniczo zwiększa w pierwszej fazie przepływ krwi przez kończynę o 20% [640, 395] i nasila działanie rozszerzające acetylocholiny na naczynia [61], To naczyniowe działanie propranololu nie znika ani po odnerwieniu kończyny [527], ani po podaniu leków a-adrenolitycznych [732].

Czytaj dalej

Formalizacja

Zgodnie z taką samą koncepcją społeczeństwo współczesne charakteryzuje: wzmożona ruchliwość, wielość ideologii dzięki komunikacji międzykulturowej, co we wzorze człowieka implikuje otwartość, rozbudzone potrzeby informacji, wzrost tolerancji dla zachowań lokalnie i warstwowo obcych wartość własności zastąpioną środkami umożliwia-

Czytaj dalej

Dorośli w średnim wieku na stanowiskach kierowniczych

Do uprzątniętego z krzeseł gabinetu zapraszamy wszystkich podległych sobie dyrektorów i kierowników. Na środku uprzątniętego do czysta biurka, przy którym siedzimy, frontem do naszego fotela kładziemy okólnik, który przyszedł z centrali, po czym, lekko wskakując na biurko, w pozycji głową w dół rozpoczynamy głośno czytać okólnik. Okólnik czytamy wolno, tak aby dać możność każdemu dyrektorowi bądź kierownikowi, który znajdzie w tym okólniku, dotyczącym całości, indywidualne zadania dla siebie, stanąć na głowie podobnie jak my stoimy, tyle tylko, że już nie na biurku, lecz na dywanie.

Czytaj dalej

Czy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi?

Rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi czy dwujajowymi, opieramy na dokładnym oglądaniu popłodu. W każdym przypadku znajdziemy dwie pępowiny, biegnące do wnętrza dwóch worków płodowych. Jeżeli błona rozdzielająca oba jaja płodowe składa się tylko z dwóch blaszek, to mamy do czynienia z ciążą jednojajową i obie blaszki są niczym innym, jak dwiema . błonami owodniowymi, dającymi się rozdzielić na wspólnym łożysku, aż do przyczepów pępowiny. Przegroda między obu jajami, złożona z czterech blaszek, tj. dwóch owodni i dwóch kosmówek, świadczy o ciąży dwujajowej. W wyjątkowych przypadkach ciąży jednojajowej spotykamy wspólny worek owodniowy i wówczas dwie pępowiny wychodzą z wnętrza jednego worka płodowego.

Czytaj dalej

Chromosom X

Morfologicznie chromosom X jest podobny kształtem do submetacen- trycznych chromosomów z grupy 6-12 i charakteryzuje się bardziej środkowym, niż u innych chromosomów z tej grupy, położeniem cen- tromeru oraz wielkością odpowiadającą najczęściej parom numer 6 lub 7.

Czytaj dalej

Chirurgiczne zaopatrzenia

W związku z narastającymi óbjawami wolnego płynu w jamie opłuc- nowej lewej, założono dren w Vmż. w linii pachowej środkowej. Uzyskano świeżą krew i powietrze. Podłączono ssanie.

Czytaj dalej

Cechy i objawy zjawiska zgwałceń

Świadczy o tym wymownie fakt, że przy spadku ogólnej liczby innych przestępstw seksualnych (m.in. w wyniku rozluźnienia się rygorów obyczajowości seksualnej), liczba zgwałceń zwłaszcza zbiorowych nadal wzrasta.

Czytaj dalej

Badanie moczu

Badanie moczu – niezależnie od jego znaczenia w rozpoznawaniu zapalenia pęcherza – ma także wartość czynnika kontrolnego w czasie leczenia. Dlatego też badanie moczu i to powtarzane wielokrotnie stanowi jedną z najważniejszych wskazówek umożliwiających lekarzowi zorientowanie się w istocie schorzenia, jego przebiegu i w postępach zastosowanej terapii.

Nie można zapominać, że bóle w okolicy pęcherza i parcie na mocz towarzyszą również rozwijającym się nowotworom pęcherza, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanom zapalnym macicy i jej przydatków itd. Parcie na mocz, a nawet niemożność jego utrzymania trafia się również u kobiet, .które cierpią na obniżenie i wypadanie macicy lub pochwy. Czytaj dalej

GRYPA

Grypa, nazywana także influencą, należy do ostrych chorób zakaźnych. Występuje ona sporadycznie, w formie epidemii ©raz pandemii o światowym zasięgu, przy czym epidemie mają przebieg falisty. Najwcześniejsze wiadomości o epidemii grypy pochodzą z początków średniowiecza. Największe pandemie w bieżącym stuleciu notowano w r. 1918 (pandemia grypy tzw. hiszpańskiej, która była przyczyną zgonu

Czytaj dalej

Zaburzenia czynności tarczycy część 2

W ujęciu w jeden system zależności między przysadką mózgową i między- mózgowiem a gruczołami płciowymi przejawia się dążenie do uznawania wzajemnego ich wpływu na siebie. W myśl dzisiejszych zapatrywań układ taki można by graficznie przedstawić w sposób podany na ryc, 48.

Ścisła i wzajemna łączność między przysadką mózgową a między- mózgowiem, za którą przemawiają nie tyłko stosunki anatomiczne, ale szereg doświadczeń, umożliwia z pewnością współpracę obu tych ogniw układu. Umożliwia jednak zarazem uruchomienie innego urządzenia monałnego na drodze międzymóz- gowia-przysadka-jajniki, bądź też hormonalno-nerwowego na drodze przysadka mózgowa – międzymózgowie – gruczoły płciowe (A. Beer),

Czytaj dalej

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej przeprowadza się na podstawie drobno- widowego badania strzępków śluzówki macicy, uzyskanych przez wyłyżeczkowanie w ostatnich 2-3 dniach przed wystąpieniem krwawienia, uważanego za miesiączkowe i stwierdzenia w nich braku zmian czynnościowych, właściwych fazie wy- dziclniczej cyklu miesięcznego macicy. Strzępki te wykazują cechy przerostu, zwykle nadmiernego. Jedynie w odsetku przypadków, nie wyższym jak 15%, stwierdza się w ogóle brak oddziaływania śluzówki na hormony płciowe, a nawet zanik jej. W tym wypadku jednak badanie moczu (zbieranego przez dobę) wykaże w nim brak dostatecznej ilości czynnych estrogenów (mniej niż 15 jednostek szczurzych”), a jeszcze częściej brak prcgnandiolu (mniej jak 6 mg).

Czytaj dalej

Geneza i racjonalizacja zakazu kazirodztwa część 2

Brak tu miejsca dla wyłożenia, choćby w skrócie, doktryn, jakie się nagromadziły w literaturze naukowej poświęconej problemowi kazirodztwa. Na ogół można, biorąc z grubsza i z pewnym uproszczeniem, klasyfikować teorie usiłujące odkryć tajemnicę prapoczątków zakazu kazirodztwa jako biologiczne (w sensie somatycznym), psychologiczne, socjologiczne i kulturowe. Krańcową teorią biologiczną jest koncepcja darwinowska (którą podziela Freud, 1967) w myśl tej teorii człowiek prapierwotny na wzór swoich przodków, zwierząt, żył w małych hordach, w których panował samowładnie najsilniejszy z samców. Ponieważ samiec ten zagarniał dla zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych wszystkie samice, wyganiał z hordy innych dorosłych samców, którzy zmuszeni byli szukać zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych poza wspólnotą.

Czytaj dalej

Proces warunkowania i uczenia się – dalszy opis

Poza mechanizmami związanymi z powstawaniem odruchów warunkowych, które – aby zamienić się w stereotyp – muszą być powtarzane, gdyż w ten sposób utrwalają się, na rozwój emocjonalno-seksualny wpływa też zjawisko tmprinting, czyli jednorazowego przeżycia, pozostawiającego po sobie trwały ślad w psychice. Zjawisko to nie zostało jeszcze dostatecznie przebadane. Wiadomo jednak, że poprzez imprinting może u chłopca dojść do trwałej fiksacji konkretnego obrazu sytuacji, w której doświadcza on pierwszych silniejszych stanów pobudzenia seksualnego.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz