PREZENTACJA

U wysoce agresywnych samców małp pod wpływem prezentacji dochodzi do natychmiastowego zahamowania agresji, w wyniku przestrojenia nastroju agresywnego na seksualny. Zachowanie to ma tak silne właściwości hamowania agresji, że stało się powszechnym sposobem tłumienia agresji ze strony d miinanta (zarówno u samców jak i u samic) w kontekście zachowania społecznego. Prezentacja, wchodząc do repertuaru zachowań społecznych mających na celu tłumienie agrisji wew- nątrzgatunkowej, spowodowała wytworzenie się u niektórych gatunków małp, na drodze mimikry wewnątrzgatunkowej, zmian wyglądu okolicy anogenitalnej samców, upodabniając ją do wyglądu tej okolicy u samic w rui.

Najwyraźniej zjawisko to możemy obserwować u pawiana płaszczowego: u samców tych małp obserwuje się żywoczerwne, obrzmiałe pośladki imitujące estrusowo zmienioną skórę seksualną samic – rycina 16. Podobne zjawisko obserwujemy także u innych gatunków małp, ale tylko u tych, u których w okresie rui obserwujemy u samic wyraźne zmiany w wyglądzie zewnętrznych narządów płciowych, jak na przykład u ge- rezy rudej (Colobus badius) i gerezy oliwkowej (Colobus vera).

Prezentacja stała się więc jednym z przejawów zachowania submi- sywnego i weszła do stałego repertuaru powitań u osobników obojga płci. W tym kontekście występuje również u kotów domowych i lwów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz