Republika Federalna Niemiec

Oto główne tezy moralne zawarte implicite w dokumentach Towarzystwa Pro Familia, związanego, jak się zdaje, z postępowym odłamem Kościoła protestanckiego w RFN, opracowane w 1971 r. i doręczone do dyskusji uczestnikom sympozjum w Sztokholmie (wrzesień 1971)lł.

– 10 Autorzy oparli się tutaj na założeniach wyłożonych w pracy Kentler (Bittner), Scarbeth (Goldstein), Hoppe (1967).

– 1. Seks jest wartością pozytywną, dlatego fałszywa jest koncepcja wychowania pojętego jako jego tłumienie i represjonowanie.

– 2. Jest pożądane, aby młodzież doświadczała przeżyć seksualnych i w związku z tym powinna być odpowiednio wychowywana.

– 3. Ostre rozgraniczenie tego, co jest „normalne”, a co „nienormalne” w życiu seksualnym, musi być zaniechane rewizji wymaga również tradycyjny pogląd na podział ról seksualnych między kobietą i mężczyzną – w kierunku uznania ich równości.

– 4. Prawo do kontroli urodzeń jest prawem każdego człowieka, niezależnie od polityki populacyjnej państwa, a stosowanie środków antykoncepcyjnych jest obowiązkiem, do czego trzeba ludzi przekonać, a także nauczyć ich posługiwania się nimi.

– 5. Przerywanie ciąży jest złe pod względem moralnym zapobiega mu właśnie upowszechnienie antykoncepcji.

– 6. Małżeństwo jest jednym z wielu, ale nie jedynym terenem zaspokajania potrzeb seksualnych ludzi, przy czym zasady moralne zachowania społecznego powinny być przestrzegane w związku seksualnym każdego rodzaju.

– 7. Warunkiem prawdziwej miłości jest wolność wyboru lub odrzucenia partnera.

Owe wcześniej wspomniane „zasady moralne” zachowania społecznego autorzy dokumentu Pro Familia zaczerpnęli od Alexa Comforta

(1963): „Nie należy wyzyskiwać uczuć innego człowieka i świadomie narażać go’na porzucenie […] W żadnym wypadku nie należy lekkomyślnie ryzykować poczęcia dziecka, którego się nie pragnie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz