Terapia psychosocjalna

Rodzaj potrzebnego leczenia zależy od środowiska, z którego wywodzi się chory, stopnia jego inteligencji, zapatrywań na chorobę oraz samych możliwości leczenia.

Skuteczność leczenia, które może być długotrwałe, zależy od współpracy i motywacji chorego. Jeśli chory nie współpracuje, odnosi się niechętnie do leczenia i nadal korzysta z narkotyków, to leczenie trzeba przerwać i poddać ponownej ocenie, np. po upływie roku.

Jeśli uda się chorych nakłonić do leczenia, to z reguły udaje się przywrócić ich do normalnego życia, bez potrzeby leczenia ortopedycznego.

Odstawienie narkotyków Leki przeciwdepresyjne Leczenie psychiatryczne. Brak współpracy i motywacji Przerwanie leczenia Ponowna ocena po upływie roku

Przecięcie gałązek unerwiających wyrostki stawowe. Odnerwienie wyrostków stawowych stosuje się u chorych cierpiących na przewlekłe bóle krzyża z promieniowaniem lub bez promieniowania do kończyn dolnych (ale bez objawów ucisku na korzenie), u których nie stwierdza się odchyleń w stanie zdrowia psychicznego.

Niestabilność kręgosłupa (rtg), choroba krążka międzykręgowego. Jeśli metoda ta (będąca nadal w okresie prób) nie przyniesie pożądanego wyniku, należy jeszcze raz przestudiować zdjęcia radiologiczne pod kątem istnienia niestabilności i (lub) choroby krążka międzykręgowego.

Niestabilność kręgosłupa wyraża się w obrazie rentgenowskim zmianami ustawienia segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa przy ruchach zginania i prostowania, „wyłamywaniem” się jednego z segmentów z łańcucha lordotyczne- go oraz istnieniem wyrośli kostnych.

Usztywnienie kręgosłupa wskazane jest u chorych z objawami niestabilności, cierpiących na trwałe bóle krzyża, nie ustępujące pod wpływem leczenia zachowawczego, u których nie stwierdza się odchyleń w psychicznym stanie zdrowia.

Jeśli nie ma wyraźnych radiologicznych objawów niestabilności lub choroby krążka międzykręgowego, to chorego należy zakwalifikować do grupy niepowodzeń w leczeniu i leczenie czasowo przerwać. Zazwyczaj tym chorym nic nie można pomóc i należy dokonać ponownej oceny ich stanu zdrowia po upływie roku.

Usztywnienie kręgosłupa przynosi spodziewaną poprawę u ok. 75% operowanych. Odsetek niepowodzeń jest większy niż w przypadku laminektomii. Jeśli operacja przyniesie spodziewaną poprawę, to chorego nakłania się do powrotu do normalnego trybu życia. W razie braku poprawy chorego trzeba przenieść na rentę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna
Zobacz