Czynniki higieniczne

U dzieci tych zauważyć można wówczas masowo występujące załamanie się ogólne, mimo że były one już w stanie zdrowienia.

Czynniki higieniczne. Brudne mleko od brudnych krów, nieprzechowywanie go w odpowiednio niskiej temperaturze, mleko nieprzegotowane może być jednym z czynników ułatwiających powstawanie schorzenia. Bardzo duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej osoby pielęgnującej dziecko. Nieprzestrzeganie czystości czą one całego ustroju, przyjęli oznaczenie „zaburzenia w odżywianiu” zamiast dotychczas używanych terminów gastrilis, enteritis, czy też enterocolitis. Dokładniej jeszcze sprecyzował to schorzenie Finkelstein, który rozróżniał dyspepsję, dyspepsję stopnia ciężkiego, pretoksykozę i toksykozę.

Jednakże wszyscy ci pediatrzy z punktu widzenia etiologii rozróżniali biegunki pochodzenia pokarmowego (ex alimentatione), pochodzenia infekcyjnego (ex infeclione) i pochodzenia konstytucjonalnego (ex constitutione).

Obecnie pojęcia te uległy rewizji. Keller używał terminu „ostre choroby biegunkowe z zaburzeniami odżywiania”„. Kundratitz proponuje określenie „ostra alimentarno-infekcyjna zapalna enteropatia”. Wydaje nam się, że nazwa „ostre zakaźne schorzenie przewodu pokarmowego u niemowląt” będzie odpowiedniejsza aniżeli nazwa „biegunki letnie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
    System reklamy Test
Kategorie – medycyna
Zobacz