ZABURZENIA W ODŻYWIANIU NIEMOWLĄT KARMIONYCH NATURALNIE

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od zaburzeń występujących u niemowląt odżywianych sztucznie objawy zaburzeń u dzieci odżywianych naturalnie nie są tak wyraźne. Tak postać ich, jak i przebieg są łagodniejsze, a rokowanie lepsze.

Przyczyną zaburzeń u dzieci odżywianych naturalnie mogą być: – 1) wrodzone właściwości ustroju niemowlęcego,

– 2) zmiany jakościowe pożywienia,

– 3) zmiany ilościowe pożywienia,

– 4) szkodliwe wpływy środowiska zewnętrznego.

W zapobieganiu tym stanom

Nieraz spostrzegamy, że u niemowląt, u których przestrzega się wszelkich zasad prawidłowej higieny i odpowiedniego żywienia, występują pewne zaburzenia, które powstają na tle nieprawidłowych właściwości wrodzonych. Do nich zaliczamy skłonność do wyprysku. Dzieci te wyka- żują często pewną nadwrażliwość na pokarm kobiecy (również i na mleko krowie). Występują u nich często kwaśne, luźne i liczne wypróżnienia, zwracanie pokarmu lub wymioty i zaparcie. Chwiejność wagi występująca wskutek chwiejności bilansu wodnego, skłonność do nie-uzasadnionych stanów gorączkowych, łatwe występowanie zmian na skórze należą do ogólnie spostrzeganych u tych dzieci objawów. Dzieci takie są niespokojne, pobudliwe, dużo płaczą bez wyraźnej przyczyny.

W zapobieganiu tym stanom duże znaczenie ma stworzenie odpowiednich warunków środowiska zewnętrznego. Wszelkie ścisłe leczenie dietetyczne, głodówki itp. są postępowaniem błędnym. Przestrzeganie prawidłowej higieny dziecka, a więc czystości, unikania przegrzewania, zabezpieczenia dostatecznego dopływu światła i powietrza, niedopuszczanie do niedożywiania, jak i przekarmiania są najlepszym sposobem leczniczym i zapobiegawczym w tych stanach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna