ROLA UŻYTECZNEJ IDEALIZACJII

Treść rozważań Fromma spełnia rolę użytecznej idealizacji. Zawiera ona zresztą tylko pewien punkt widzenia na koncepcję człowieka, bynajmniej nie podzielany przez wszystkich. Przyjmując jednak umownie, że koncepcja ta jest koncepcją uniwersalną, nie możemy zapominać, że pełne jej spełnienie jest w praktyce rzadkie lub w ogóle niemożliwe. Życie ma swoje prawa, ludzie swoje ułomności, ograniczenia, wynikające z ich nawyków, ciemnoty, rodzaju zainteresowań, uzdolnień, typu kultury, jaka ich ukształtowała. Konieczność liczenia się z rzeczywistością, nadania swoim zaleceniom wartości pragmatycznej, nie zaś słuszności w ogóle, znacznie zawęża ramy obszaru rozwiązań, po którym może poruszać się seksuolog. Dlatego psychologiczne podstawy seksuologii muszą opierać się na zrębie bardziej konkretnym. Jest nim ogólny mechanizm powstawania i realizacji dążeń ludzkich, taki, na jaki możemy pozwolić sobie przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej o motywach i emocjach człowieka. Na tyle uproszczony, aby można było nim posługiwać się, i na tyle złożony, aby nie raził dysonansem z rzeczywistymi zachowaniami człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna
Zobacz