WYNIKI PRÓB FOTOKONTAKTOWYCH

Mechanizm powstawania tego typu zmian pozostaje niejasny, choć niektórzy badacze tłumaczą stan przewlekłej nadwrażliwości na światło długotrwałym utrzymywaniem się w skórze śladowych ilości substancji fo- toalergizującej (32],

Nadwrażliwość na światło wywołana przez leki może też stanowić etap pośredni w powstawaniu zmian, przynajmniej w części przypadków, w tzw. actinic reticuloid i w pokrewnym mu przewlekłym wypryskowym zapaleniu skóry z nadwrażliwością na światło (chronic photosensitive derma- titis) [7, 15]. W schorzeniach tych zmiany zapalne i znaczna iicheniza- cja, zlokalizowane w okolicach odsłoniętych, są bardziej nasilone niż u osób z przewlekłą nadwrażliwością na światło, ponadto mają często naciekowy charakter, przypominając zarówno klinicznie, jak i histologicznie rozrosty limforetykularne. Okresowo występują w tych przypadkach uogólnione zmiany erytrodermiczne. Choroby te obserwuje się wyłącznie u mężczyzn i to w późniejszych okresach życia (ryc. 11.1), Patomechanizm opisywanych zmian nie jest wyjaśniony.

Wyniki prób fotokontaktowych u większości tych chorych są ujemne lub trudne do interpretacji ze względu na znaczną nadwrażliwość na długie promienie nadfioletowe, a nawet światło widzialne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna