Nadzór specjalistyczny w rehabibtacji część 2

Z kolei, na wiosnę każdego roku, Krajowy Zespól Specjalistyczny organizuje dwudniowe konferencje naukowo-szkoleniowe z udziałem specjalistów wojewódzkich i zaproszonych gości.

Na oba posiedzenia organizowane cyklicznie zapraszani są z reguły przedstawiciele pokrewnych nadzorów specjalistycznych, towarzystw naukowych i społeczno-zawodowych, klinik i kierunków rehabilitacji AM i AWF oraz instytucji i organizacji działających na rzecz rehabilitacji.

Posiedzenia organizowane są w różnych regionach kraju i połączone z wizytacją miejscowych placówek rehabilitacyjnych. Na spotkaniu z miejscowymi władzami ochrony zdrowia i administracji państwowej dokonywana jest ocena działalności rehabilitacyjnej oraz określane są możliwości i warunki dalszego jej rozwoju w regionie.

Takie spotkania odbyły się dotychczas w Puławach, Mielcu, Gdańsku, Siedlcach i Krakowie.

Organizowane są również sympozja naukowo-szkoleniowe o charakterze regionalnym. Bieżące informacje dla specjalistów wojewódzkich i zainteresowanych osób o ważniejszych wydarzeniach w rehabilitacji Krajowy Zespól Specjalistyczny przekazuje w formie krótkich komunikatów.

Z ważniejszych dokonań i problemów, którymi zajmowano się w ostatnim okresie należy wymienić:

– Opracowanie i przyjęcie zmodyfikowanego programu rozwoju rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej na lala 1987-1990 dla całego kraju i poszczególnych województw.

– Zostały powołane nowe kliniki rehabilitacji:

Członkowie TWK

Od lat już TWK jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji Inwalidów (Rehabilitation International). Członkowie TWK pracują zarówno w Zgromadzeniu Ogólnym RI, jak i w specjalistycznych komisjach. Regularnie też przedstawiciele TWK biorą udział w Kongresach RI.

W tegorocznym Kongresie wzięła udział delegacja TWK: prezes ZG prof. dr hab. Aleksander Hulek (przewodniczący delegacji), wiceprezes ZG i prezes Zarządu O/W w Zielonej Górze dr Edward Hładkiewicz i wiceprezes ZG, prezes Zarządu O/W w Wałbrzychu mgr Włodzimierz Utecht.

Szesnasty Kongres Rehabilitation International odbył się w dniach 5-9 września 1988 r. w centralnym hotelu Tokio – Plaża Inter-Continental. Oficjalne źródła podały, że w kongresie uczestniczyło 1300 obcokrajowców i 1700 Japończyków.

Była to wielka impreza, tak z punktu widzenia bogactwa i jakości omawianej problematyki, jak i udziału wielu międzynarodowych organizacji (ONZ, MOP, UNICEF, UNESCO) i woluntarnych, zrzeszonych w Międzynarodowej Radzie dla Osób Niepełnosprawnych (International Council on Disability). Organizację Narodów Zjednoczonych reprezentował nasz rodak dr Henryk Sokalski – dyrektor Działu Socjalnego Departamentu Spraw Humanitarnych ONZ.

Otwarcia Kongresu dokonał przewodniczący Japońskiego Komitetu Organizacyjnego prof. dr Naoichi Tsuyama w obecności księcia Hitachi i jego małżonki, premiera Noboru Takeshito, gubernatora Tokio Shuni- chi Suzuki (trzej dostojni goście wygłosili przemówienia powitalne), przedstawiciela ONZ dr Henryka Sokalskiego, który odczytał posłanie sekretarza generalnego ONZ i przewodniczącego Rehabilitation International dr Otto Geickera oraz sekretarza generalnego RI Susan R. Hammerman.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz