Zaburzenia czynności tarczycy część 2

W ujęciu w jeden system zależności między przysadką mózgową i między- mózgowiem a gruczołami płciowymi przejawia się dążenie do uznawania wzajemnego ich wpływu na siebie. W myśl dzisiejszych zapatrywań układ taki można by graficznie przedstawić w sposób podany na ryc, 48.

Ścisła i wzajemna łączność między przysadką mózgową a między- mózgowiem, za którą przemawiają nie tyłko stosunki anatomiczne, ale szereg doświadczeń, umożliwia z pewnością współpracę obu tych ogniw układu. Umożliwia jednak zarazem uruchomienie innego urządzenia monałnego na drodze międzymóz- gowia-przysadka-jajniki, bądź też hormonalno-nerwowego na drodze przysadka mózgowa – międzymózgowie – gruczoły płciowe (A. Beer),

W pierwszym przypadku hormony gonadotropowe byłyby wytwarzane przez przysadkę mózgową, pobudzoną do czynności na drodze nerwowej w drugim gonadotrofiny oddziaływałyby za pośrednictwem jąder nerwowych mózgu. Należy jednak, rzecz prosta, uwzględnić także wpływ gruczołów płciowych na przysadkę mózgową i międzymózgowie. Wpływ ten na przysadkę polega w ogólnych zarysach na hamowaniu wytwarzania tylakentryny w razie istnienia nadmiaru hormonów rujo- wych, a metakentryny w razie nadmiaru hormonu ciałka żółtego. Wpływ gruczołów płciowych (jak i innych narządów wewnątrzwydzielniczych obwodowych) na międzymózgowie jest już bardziej złożony, ale również nie ulega wątpliwości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna