Autor: admin

Treść rozważań Fromma spełnia rolę użytecznej idealizacji. Zawiera ona zresztą tylko pewien punkt widzenia na koncepcję człowieka, bynajmniej nie podzielany…

Także i w zakresie seksualnej stymulacji słuchowej (podobnie jak wzrokowej) zaznaczają się różnice w reaktywności między mężczyznami i kobietami. Różnice…

Zaburzenia w obrębie kobiecych części rodnych, które trafiają się w przebiegu ostrych chorób zakaźnych, są albo następstwem bezpośredniego oddziaływania na…

Podział powyższy łączy w jedną grupę schorzenia zbliżone do siebie przebiegiem i — co może ważniejsze —- stawiające lekarza przed…

Zgodnie z taką samą koncepcją społeczeństwo współczesne charakteryzuje: wzmożona ruchliwość, wielość ideologii dzięki komunikacji międzykulturowej, co we wzorze człowieka implikuje…

Morfologicznie chromosom X jest podobny kształtem do submetacen- trycznych chromosomów z grupy 6-12 i charakteryzuje się bardziej środkowym, niż u…

W związku z narastającymi óbjawami wolnego płynu w jamie opłuc- nowej lewej, założono dren w Vmż. w linii pachowej środkowej.…

Świadczy o tym wymownie fakt, że przy spadku ogólnej liczby innych przestępstw seksualnych (m.in. w wyniku rozluźnienia się rygorów obyczajowości…

Badanie moczu – niezależnie od jego znaczenia w rozpoznawaniu zapalenia pęcherza – ma także wartość czynnika kontrolnego w czasie leczenia.…