Receptory słuchowe część 2

Także i w zakresie seksualnej stymulacji słuchowej (podobnie jak wzrokowej) zaznaczają się różnice w reaktywności między mężczyznami i kobietami. Różnice te uwarunkowane są nie tylko tym, że kobiety przeciętnie lepiej słyszą niż mężczyźni (którzy są wrażliwsi na bodźce wzrokowe), lecz i tym, że mężczyźni lepiej słyszą tony niskie i średnie (od 2000 Hz). Fizjologiczne osłabienie słuchu w wieku starczym dotyczy przede wszystkim tonów wysokich (ponad 4000 Hz) oraz jest wyraźniejsze u mężczyzn niż u kobiet.

Wpływ muzyki jako akustycznego bodźca podniecającego seksualnie opisany jest w rozdziale pt. „Psychofizjologiczne problemy seksuologii” (Imieliński, 1977). Silne podniecenie seksualne, zwłaszcza w przedłużanej fazie plateau lub w fazie orgazmu, obniża lub przejściowo znosi wrażliwość narządu słuchu na bodźce akustyczne. Świadczy o tym fakt, że w czasie znacznego podniecenia seksualnego nawet silne bodźce akustyczne mogą nie docierać do świadomości człowieka. Surdologia 6, jak dotychczas, nie dostarcza prawie żadnych informacji o wpływie bodźców akustycznych na seksualność człowieka lub też o wpływie deprywacji tych bodźców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
    System reklamy Test
Kategorie – medycyna
Zobacz