Autor: admin

Etiologia hipotrepsji i atrepsji. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń w odżywianiu są nieprawidłowe odżywianie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym oraz…

Sumę pobranych jednorazowo przetwoiów spożywczych określamy nazwą posiłku. Suma posiłków tworzy dietę. Przez odpowiednią dietę rozumiemy taką, w której skład…

W przypadku uprzedniego zwyrodnienia krążka międzykręgowego istnieją wszelkie dane do wystąpienia ostrych objawów chorobowych i nierzadko właśnie w tym okresie…