BETAKSOLOL

Bonciot i wsp. Li31 ] opisali po raz pierwszy w 1979 r. cechy nowo syntetyzowanego LBA – botaksololu – potwierdzone na modelach zwierzęcych. Okazało się, że jest on kardiowybiórczym antagonistą receptorów !J-adrenergicznych, pozbawionych wewnętrznej aktywności sympatykomi- metycznej, o słabych właściwościach znieczulających miejscowo.

W doświadczeniach u narkotyzowanych psów i szczurów oraz na izolowanych przedsionkach szczurzych betaksoloł hamuje częstoskurcz po- izoprcnalinowy, podobnie jak propranolol, ale 4-krotnie silniej niż metoprolol. W odróżnieniu od propranololu, betaksoloł oraz metoprolol tylko nieznacznie antagonizują hipotensyjne działanie izoprenaliny. Podobnie słabo antagonizuje poizoprenalinowy rozkurcz izolowanych mięśni gładkich tchawicy świnki morskiej, co świadczy o silnej kardiowybiórczości tego preparatu in vitro. U rezerpinowanych i wagotonizowanych szczurów betaksoloł podany w dawce 0,01 – 1,0 mg/kg masy ciała nie wywołuje dodatniego działania chronotropowego. Potwierdza to brak jego szczątkowej właściwości sympatykomimetYCznej. Betaksoloł charakteryzuje się, w porównaniu z propranololem, słabymi właściwościami znieczulającymi miejscowo opisanymi na preparacie nerwu kulszowego żaby. Efekt fl-adrenolitycznego wpływu betaksołolu podanego doustnie psom i szczurom utrzymuje się 10-krotnie dłużej, niż po podaniu propranololu lub nretoprólolu [131]. Badania farmakokinetyczne tego leku wykonane u psów wykazały niewielką jego inaktywację przy pierwszym pasażu wątrobowym, bardzo dobrą dostępność biologiczną, dużą objętość dystrybucji, długi okres półtrwania i zmniejszony stopień eliminacji [109]. Właściwości te uczyniły betaksoloł interesującym dla badań klinicznych u łudzi. Doustne, jednorazowe podanie betaksołolu w dawce 5 – 40 mg u zdrowych ochotników wywołuje zniesienie częstoskurczu powysiłkowego [107], Działanie to utrzymuje się jeszcze po upływie 24 h od chwili podania leku. Dawka 20 i 40 mg leku zwalnia czynność serca również w spoczynku. Począwszy od dawki 5 mg obserwuje się obniżenie ciśnienia skurczowego krwi zarówno w stanie spoczynku, jak i po wysiłku. Spadek ciśnienia krwi utrzymuje się przez 8 h. Po większych dawkach leku obniżone ciśnienie krwi pozostaje na tym samym poziomie przez 23 h.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz