OSKRZELA

Polekowa dychawica oskrzelowa. Wiele leków może wywołać objawy identyczne z punktu widzenia klinicznego z napadem dychawicy oskrze- lowej. Objawy pozapiucne, jak zapaść obwodowa i objawy skórne, wchodzą w skład reakcji ogólnoustrojowej typu wstrząsu anafilaktycznego. Trudno wymienić wszystkie leki, które mogą być przyczyną tej reakcji, ale najczęściej dotyczy to niesteroidowych leków przeciwzapalnych, radiologicznych środków cieniujących, antybiotyków, sulfonamidów i innych, Ostatnio w związku ze stosowaniem diazepamu w premedykacji obserwowano po dożylnym wstrzyknięciu 5 – 10 mg tego leku u osób bez cech atopii objawy przypominające napad dychawicy oskrzelowej. Diazepam jako lek uspokajający stosunkowo mało upośledza czynność ośrodka oddechowego i dlatego jest szeroko stosowany w praktyce anestezjologicznej.

Patomechanizm polekowej dychawicy oskrzelowej jest nadal niejasny. W reakcjach tego typu tylko w stosunku do niektórych leków można wykryć przeciwciała (penicylina, sulfonamidy), natomiast udowodniono, że reakcje tego typu mogą przebiegać bez udziału przeciwciał [28, 60]. Podstawą niektórych z tych reakcji jest toksyczne działanie z wytworzeniem biologicznie czynnych peptydów, wtórnego uwolnienia histaminy [5, 21] lub hamujące działanie na enzymy syntetyzujące prostaglandyny [8, 16, 54].

Lekiem, który najczęściej powoduje wystąpienie dychawicy jest kwas acetylosalicylowy. Nadwrażliwości na ten związek często towarzyszy współistnienie polipów nosa. Triada: dychawica, polipy nosa i nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy jest często spostrzegana w dychawicy ludzi dorosłych. W grupie tej stosunkowo mało jest chorych z atopią (ok. 40%) [14, 18, 39],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna