Zespoły objawów – ciąg dalszy

Zespoły hematologiczne są bardzo rzadkie. Mogą one przebiegać w postaci ostrych niedokrwistości hemolitycznych u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, plamicy małopłytkowej, ostrej agranulocytozy lub pancytopenii. W piśmiennictwie opisano pojedyncze przypadki każdej z tych postaci klinicznych.

Wśród przewlekłych postaci niepożądanego działania pochodnych sut- fonylomocznika, występujących częściej aniżeli ostre zespoły, napotyka się niedokrwistość normoblastyczną, leukopenię przejściową, bezobjawo- wą małopłytkowość. Powikłania te są rzadkie, w większości obserwacji podaje się częstość rzędu 1-5%».

Częstość występowania hipoglikemli jako niepożądanego działania pochodnych sulfonylomocznika wynosiła (w badaniach własnych): dla gli- benklamidu 16%, dla chlorpropamidu 2,5%, dla tolbutamidu 0,5%. W sporadycznych przypadkach stwierdzono prawdopodobny wpływ pochodnych sulfonylomocznika podawanych ciężarnym chorym na cukrzycę na powstawanie hipoglikemii i drgawek u noworodków.

Doustne leki przeciwcukrzycowe praktycznie nie wywołują zespołów związanych z uszkodzeniem nerek. Opisano pojedyncze przypadki białkomoczu, który ustępował po przerwaniu stosowania leku. U wszystkich leczonych występuje niewielkie zwiększenie reszty azotowej we krwi. U osób leczonych chlorpropamidem na początku leczenia może pojawić się przejściowe działanie przeciwdiuretyczne wywołane uwalnianiem ADH.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna
Zobacz