Objawy kliniczne hemoliozy

Należy pamiętać o rzadkiej możliwości powstania niedokrwistości hemolitycznej po cefalotynie, podobnie jak po penicylinie. Stwierdza się wówczas obecność przeciwciał IgG przeciwcefalotynowych i przeciwpe- nicylinowych opłaszczających krwinki czerwone i/lub wolno krążących w surowicy.

Objawy kliniczne. Polekowa niedokrwistość autoimmunohemolityczna wykazuje podobny przebieg kliniczny do tzw. samoistnej niedokrwistości autoimmunohemolitycznej z przeciwciałami ciepłymi. Niedokrwistość narasta zwykle powoli, jedynie po penicylinie choroba zwykle wykazuje gwałtowniejszy przebieg.

Hemoliza zachodzi najczęściej pozanaczyniowo. W przypadku leków tworzących kompleksy immunologiczne występuje hemoliza wewnątrznaczyniowa z hemoglobinemią i hemoglobinurią, niekiedy z objawami ostrej niewydolności nerek i wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Chorzy z niedokrwistością immunohemolityczną poinsuiinową wykazują zwykle oporność na działanie insuliny.

Rokowanie jest dobre zarówno co do przeżycia, jak i wyleczenia. Leczenie. W większości przypadków odstawienie leku powoduje dość szybkie ustąpienie niedokrwistości. W rzadkich przypadkach, zwłaszcza niedokrwistości autoimmunohemolitycznej po metyiodopie, choroba ustępuje dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach.

Ciężkie przypadki hemolizy polekowej mogą wymagać podania korty- kosteroidów i przetaczania masy czerwonokrwinkowej. Odczyn Coombsa staje się ujemny po odstawieniu leku, rzadziej utrzymuje się dodatni przez kilka miesięcy (zwłaszcza po metyiodopie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
    System reklamy Test
Kategorie – medycyna
Zobacz