Amputacja macicy

Jeśli część pochwowa uległa przerostowi i zgrubieniu, dokonujemy jej amputacji lub plastycznego pomniejszenia. Kolp orafia tylna i plastyka krocza (połączona ze szwem mięśni dźwigaczy odbytu). Zabieg ten ma na celu zwężenie wejścia do pochwy, wytworzenie wyższego krocza i zwężenie szczeliny płciowej przez zeszycie mięśni dźwigających odbyt. Wobec konieczności wytworzenia wyższego krocza, cięcie okalające płat, który nek pochwy na skórę warg i na krocze, obejmując od dołu płat złożony w górnej części z tylnej ściany śluzówki pochwy, w środkowej – z błony śluzowej jej przedsionka, a w dolnej – ze skóry krocza. Po oddzieleniu od podłoża tego płata, ma być usunięty, musi wychodzić na skórę. Wycięcie płata z tylnej ściany pochwy powinno nie tylko umożliwić następowe zwężenie wejścia do pochwy, lecz również uprzystępnić zbliżenie do siebie brzegów mięśni dźwigaczy odbytu. Najodpowiedniejsze w tym celu jest przeprowadzenie cięcia w kształcie równoramiennego trójkąta, zwróconego wierzchołkiem ku sklepieniom. Końce dolne tego cięcia przypadają na wejście do poclrwy, a kąt między liniami cięcia (w jego wierzchołku) jest mniej lub więcej ostry, zależnie od tego, jak wielki płat ma być z pochwy usunięty. Koniec dolny tych cięć prowadzi się dalej przez przedsio który ma kształt rombu, odsłania się rana, w której głębi leżą mięśnie krocza osłonięte tkanką łączną i powięzią, a pod nimi mięśnie-dźwigacze odbytu. Brzegi szcze-

Jiny dźwigaczy wyczuwa się palcem obmacując dno rany. Brzegi te zbliża się do siebie (wraz z powięzią i tkankami przykrywającymi je) głębokimi szwami zwężając tym samym szczelinę płciową, przez co usuwa się właściwą przyczynę wypadnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna
Zobacz