Naczyniak jajnika

Wszystkie wyżej wspomniane nowotwory łącznotkankowc jajnika rosną powoli. Są dość ruchome, a ponieważ są na ogól twarde z wyjątkiem, rzecz prosta, naczy- niaków – mogą niekiedy sprawiać ból podczas ruchów.

Mięsak jajnika (sarcoma ovarii). Pojawienie się mięsaka w utkaniu jajnikowym należy do wielkich rzadkości. Ten złośliwy nowotwór może się rozwijać w każ- ym wieku, ale najczęściej zdarza się w okresie pokwitania lub już po ustaniu mie- iączek. Jest to lity guz, o powierzchni gładkiej lub nierównej, barwy jasnożółtej, ozmaitej konsystencji. Dochodzi niekiedy do wielkości głowy dorosłego mężczyzny lub nawet większej) zwykle jednak bywa mniejszy, lak że mimo jego rozwoju ształt jajnika jest na ogół zachowany. W większości przypadków mięsak występuje obu jajnikach, ale jeden z guzów ma zawsze większe rozmiary. W wielu przypad- ach pod błoną białawą (tunica albuginea) jajnika widać duże naczynia żyłne.

Obok mięsaków złożonych z komórek wrzecionowatych zdarzają się mięsaki okrągłokomórkowe, które nie odznaczają się dużą zbitością. Mięsaki okrągłoko- lórkowe stwierdzamy zwykle u młodych dziewcząt. Są one bardzo złośliwe. Znane ą również mięsaki zbudowane z komórek rozmaitego kształtu. Bardzo często stwierdzamy w mięsakach torbielkowate przestrzenie, czasem wypełnione krwią.

Twarde mięsaki obok gniazd komórek wrzecionowatych z dużymi jądrami zawierają sporą ilość prawidłowo wyglądającej tkanki łącznej, co sprawia, że bez dokładnego badania histologicznego trudno je odróżnić od włókniaków. Różnorodność kształtu i wielkość jąder komórek, duża ilość chromatyny i pojawienie się figur mito- tycznych przemawiają za złośliwością guza. Miękkie mięsaki, utworzone z komórek okrągłych, są już mikroskopowo łatwiejsze do rozpoznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz