KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) zaproponowała ostatnio następującą klasyfikację związków chemicznych – w tym leków – pod kątem działania kancerogennego [35, 74]

– 1, Grupa pierwsza – obejmująca związki o udowodnionym działaniu kancerogennym u ludzi. Podstawą do zaliczenia badanego związku do tej grupy są w zasadzie tylko jednoznaczne wyniki uzyskane na drodze prawidłowych metodycznie badań epidemiologicznych.

– 2, Grupa druga – związki o prawdopodobnym działaniu kancerogennym u ludzi. Kryteriami kwalifikacji do tej grupy są jednoznaczne dowody działania kancerogennego u zwierząt doświadczalnych. W grupie tej znajduje się wiele związków, w odniesieniu do których obserwacje kliniczne lub badania epidemiologiczne – aczkolwiek uznane za niepełne ze względu na liczbę obserwowanych przypadków lub metodykę badania – sugerują analogiczne działanie u ludzi.

– 3, Grupa trzecia obejmuje związki, dla których brak jest jednoznacznych dowodów działania kancerogennego zarówno w badaniach u ludzi, jak i u zwierząt. Warto podkreślić, że w grupie tej znajduje się niemała liczba leków podejrzanych o działanie kancerogenne na podstawie sporadycznych obserwacji klinicznych, a także ujawniających zdolność do indukcji uszkodzeń DNA i mutacji w laboratoryjnych testach przesiewowych.

Kwalifikacja leków podejrzanych o działanie kancerogenne, a zwłaszcza do grupy trzeciej, może więc często odzwierciedlać brak wystarczających badań i może się zmieniać w wyniku ich uzupełnienia lub weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna