Gruczoły wydzielania wewnętrznego

Warstwa III to gruczoły wydzielania wewnętrznego, których sprzężone działanie daje w określonym układzie wzmożone wydzielanie hormonów płciowych. Posługując się tym modelem możemy przyjąć, że zarówno mechanizmy warstwy I, II, jak i III są z sobą w sposób mniej lub bardziej ścisły powiązane i uaktywnienie jednego z nich może zainicjować pobudzenie seksualho-erotyczne również zablokowanie jednego z nich może wpłynąć na wygaszenie tego pobudzenia. Jest to oczywiście stwierdzenie w znacznym stopniu arbitralne wobec wyjątkowego ubóstwa rzetelnych, naukowych wyników badań nad tym zagadnieniem. Poruszona tu zostaje sfera, która w zadziwiającym stopniu jest niedopracowana, a wypowiedzi poszczególnych badaczy dotyczące różnych aspektów jej działalności są albo mętne, albo sprzeczne. Można jedynie próbować na podstawie elementów wiedzy empirycznej i zdrowego rozsądku dokonać pewnego zróżnicowania znaczenia, jakie mają wspomniane warstwy regulacyjne dla inicjacji i przebiegu czynności seksualno-erotycznej.

Możemy np. z dużym uzasadnieniem przyjąć, że w młodym wieku, gdy doświadczeń jest jeszcze mało, a aktywność hormonalna jest szczególnie żywa i łatwo wzbudzalna, pobudzenia seksualne mogą występować w dużym stopniu niezależnie od czynności warstwy I. Decyduje tu funkcjonowanie warstwy III. Inaczej mówiąc, aktywność seksualna pojawia się spontanicznie jako wynik normalnego funkcjonowania całego organizmu. W okresie tym występują szczególnie często – w wypadku braku możliwości realizacji pełnej aktywności seksualnej – naturalne polucje nocne u młodych chłopców lub też orgazmy we śnie u kobiet. Wydaje się, że w owym okresie to, co określiliśmy jako składnik erotyczny czynności seksualno-erotycznej, odgrywa mniejszą rolę. Jest wprawdzie pożądany, poszukiwany, jako przeciwstawienie biologicznej tyranii endogennie powstającego napięcia seksualnego, ale nie jest niezbędny. Wzmaganie komponentu erotycznego jest więc w tym okresie przejawem zamierzonej, będącej skutkiem wytworzonego systemu wartości, humanizacji biologicznej czynności. Sama aktywność seksualna ma nieraz przede wszystkim na celu uzyskanie redukcji napięcia wywołanego pobudzeniem seksualnym i tym samym pewnego spokoju wewnętrznego, umożliwiającego bardziej efektywną realizację licznych wymagań otoczenia. Wydaje się, że w młodym wieku właśnie u osób poddających się szczególnie intensywnej interioryzacji wartości kulturowych uświadomienie sobie istnienia silnych napięć seksualnych wytwarza wspomniane na wstępie odczucie obcości seksu wobec ich osobowości. Nieraz nasilenie napięcia i koncentracja uwagi na problemach seksualnych są tak silne, że wywołuje to lęk przed owładnięciem przez obce, biologiczne siły. Lęk ten jest redukowany przez intensywne pod budowywanie realizacji komponentu seksualnego poezją, literaturą, sztuką, skrajnymi wymaganiami dotyczącymi miłości itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie – medycyna