Zabiegi, które stosuje medycyna estetyczna

Poprawianie urody z wykorzystaniem zarówno metod kosmetologicznych jak też coraz bardziej innowacyjnych zabiegów medycyny estetycznej pozwala na zapewnienie cofnięcia wielu efektów starzenia się. Na zabiegi medycyny estetycznej Czytaj dalej

Innowacyjne zabiegi, które zapewnia medycyna estetyczna

Na rynku medycyny estetycznej pojawia się coraz większa liczba zabiegów. Wynika to z intensywnego rozwoju tej dziedziny medycznej, co również jest związane z rosnącym zainteresowaniem ze strony zarówno pacjentek a także pacjentów związane Czytaj dalej

Seksuologia społeczna

Istotny wpływ na rozwój sfery seksualnej wywierają przemiany w zakresie technicyzacji i automatyzacji pracy. Zmniejszają one możliwości fizycznego przemęczenia organizmu, negatywnie rzutującego na sferę seksualną oraz zwiększają ilość wolnego czasu człowieka, który może on zużytkować na realizację więzi uczuciowych i seksualnych. Wzrost ilości czasu wolnego oraz poziomu stopy życiowej umożliwiają także wzrost wykształcenia ogólnego człowieka, A wykształcenie, na ogół, wpływa na swobodniejsze postawy wobec seksualności oraz sprzyja spontaniczności w aktywności seksualnej. Ludzie wykształceni bardziej świadomie kształtują kontakty seksualne oraz wszystkie inne kontakty międzyludzkie, a więc mniej poddają się zastanym sztywnym normom i wzorcom seksualnym, które są spuścizną trwających przez kilkanaście wieków wpływów kultury zachodnioeuropejskiej. Ludzie z niższym wykształceniem na ogół wykazują większą bojaźń przed wyborem zachowań seksualnych, które uważają za nieprzyzwoite i grzeszne.

Czytaj dalej

Wysepki łuszczycy części pochwowej

Wysepki łuszczycy części pochwowej, opisane po raz pierwszy przez Hinselmanna (r. 1927), nie stanowią jednak, jak się okazało, odrębnej jednostki chorobowej, gdyż histologiczne badania wysepek, a także ich dna oraz miejsc śluzówki wykazujących podział na pola wykazały, że pojęciem tym objęte mogą być zasadniczo różne pod względem histologicznym zmiany nabłonkowe (natury zarówno niewinnej, jak i nowotworowej), I tak badania drobnowidowe udowodniły, że łuszczyca jako objaw zmian łagodnych trafia się na części pochwowej w przypadkach zrogowa- cenia płaskiego nabłonka (leukokeratosis), przy niezupełnym zrogowaceniu nabłonka (parakeratosis), a również przy zgrubieniach warstwy nabłonka płaskiego.

Czytaj dalej

Naciek rakowy

Cechą znamienną tych bólów jest nasilanie się ich w nocy i nieustępowanie, chociaż chora położy się do łóżka. Bóle towarzyszą również zajęciu przez raka okostnej miednicy.

W późniejszych okresach raka części pochwowej upławy cechuje przykra woń i mniej lub więcej obfita domieszka krwi. Nieregularne krwawienia stają się coraz częstsze i niekiedy trudne nawet do opanowania, jakkolwiek istnieją przypadki, kiedy krwawienie mimo późnego okresu raka bywa bardzo małe.

Badania przedmiotowe ptzez pochwę wykazują często zupełne zniszczenie części pochwowej i utworzenie się w jej miejscu dużego krateru, o ścianach twardych i nierównych, który sięga aż do dolnego odcinka trzonu macicy i obejmuje – w mniejszym lub większym zakresie – sklepienia pochwy. Naciek nowotworowy zajmuje ściany pochwy – zwłaszcza przednią – niekiedy prawie do samego jej przedsionka.

W przypadkach, kiedy masy nowotworowe rozprzestrzeniły się w przymaciczu przenikając aż do kości, stwierdzić to można lepiej badaniem przez Czytaj dalej

Próbne skrobanie macicy

Niektórzy badacze radzą przed założeniem krążka wykonać próbne skrobanie macicy. Odnosi się to jednak tylko do przypadków, w których występują obfite krwawienia miesięczne.

W razie stwierdzenia w pochwie odleżyny należy przekonać się, w jakim okresie znajduje się proces jej tworzenia. Odleżyna zrazu wywołuje miejscowy ubytek powierzchownych warstw błony śluzowej pochwy (excoriatio), który łatwo krwawi. Jeśli sprawa trwa dłużej, dochodzi w tym miejscu do typowego owrzodzenia otoczonego tkanką ziarninową. Ubytek w błonie śluzowej powstaje wskutek oddzielenia się od podłoża obumarłych części tkanek uciskanych przez krążek. Na brzegu powstałej w ten sposób rany tworzy się tkanka ziarninowa. Dno odleżyny nadal uciskane przez krążek pogłębia się stałe, ale nie pokrywa się ziarniną, która nie ma w tym miejscu warunków rozwoju wskutek ciągłego jej ugniatania.

Jeśli krążek nie zostanie usunięty, dalszy ucisk na dno rany sprawia, że ubytek w ścianie pochwy zwiększa się i pogłębia coraz bardziej. Wreszcie odleżyna staje się tak głęboka, że cały odcinek krążka może się w niej pomieścić. Ziarnina na brzegach odleżymy ma teraz możność zrastania się ponad krążkiem, którego odcinek znajdzie się z czasem jakby w kanale, utworzonym przez tkankę ziarninową. Tkanka łącząca brzegi odleżyny ponad krążkiem jest zrazu słaba i wiotka. Z czasem jednak przekształca się stopniowo w zrost, przypominający typową bliznę. Blizna taka pokrywa się nabłonkiem wielowarstwowym z otoczenia.

Kanał, przez który przebiega część krążka, może być bardzo długi i zajmować w poprzek cale sklepienie tylne, a z boku spory odcinek pochwy.

PREZENTACJA

U wysoce agresywnych samców małp pod wpływem prezentacji dochodzi do natychmiastowego zahamowania agresji, w wyniku przestrojenia nastroju agresywnego na seksualny. Zachowanie to ma tak silne właściwości hamowania agresji, że stało się powszechnym sposobem tłumienia agresji ze strony d miinanta (zarówno u samców jak i u samic) w kontekście zachowania społecznego. Prezentacja, wchodząc do repertuaru zachowań społecznych mających na celu tłumienie agrisji wew- nątrzgatunkowej, spowodowała wytworzenie się u niektórych gatunków małp, na drodze mimikry wewnątrzgatunkowej, zmian wyglądu okolicy anogenitalnej samców, upodabniając ją do wyglądu tej okolicy u samic w rui.

Czytaj dalej

Kategorie – medycyna