WYTWARZANIE KORTYZOLU W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH

Pamiętając o tym, że wytwarzanie kortyzolu w warunkach fizjologicznych wynosi 10-30 mg/24 h, a w stresie może ulec 10-krotnemu zwiększeniu, za fizjologiczne dawki hydrokortyzonu uważa się dawki mieszczące się w tych granicach. Dawki syntetycznych pochodnych kortyzolu, stosowane ze wskazań pozasubstytucyjnych, przekraczają na ogól znacznie zapotrzebowanie fizjologiczne i. określane są mianem dawek leczniczych {farmakologicznych).

W leczeniu ze wskazań pozasubstytucyjnych z reguły wykorzystuje się pochodne kortyzolu o silniejszym działaniu przeciwzapalnym i zmniejszonej zdolności zatrzymywania jonów Na+. Planując długotrwałe leczenie powinno się preferować preparaty o niezbyt długim czasie hamowania zwrotnego kortykotropiny. Z tego względu najczęściej wybór pada na prednizolon i prednizon. W początkowym okresie leczenia należy dobrać optymalną dawkę, w dostateczny sposób tłumiącą zmiany chorobowe. Wynosi ona przeciętnie dla prednizolonu albo prednizonu 1 mg/kg m.c., z rozpiętością dawki 0,5-2 mg/kg. W razie posługiwania się innymi preparatami należy odpowiednio przeliczyć dawkę wg zasady podanej w tab. 8. W tym okresie leczenia dawki muszą być rozdzielone równomiernie w ciągu dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz