Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

GRYPA

Grypa, nazywana także influencą, należy do ostrych chorób zakaźnych. Występuje ona sporadycznie, w formie epidemii ©raz pandemii o światowym zasięgu, przy czym epidemie mają przebieg falisty. Najwcześniejsze wiadomości o epidemii grypy pochodzą z początków średniowiecza. Największe pandemie w bieżącym stuleciu notowano w r. 1918 (pandemia grypy tzw. hiszpańskiej, która była przyczyną zgonu

Czytaj dalej

Zaburzenia czynności tarczycy część 2

W ujęciu w jeden system zależności między przysadką mózgową i między- mózgowiem a gruczołami płciowymi przejawia się dążenie do uznawania wzajemnego ich wpływu na siebie. W myśl dzisiejszych zapatrywań układ taki można by graficznie przedstawić w sposób podany na ryc, 48.

Ścisła i wzajemna łączność między przysadką mózgową a między- mózgowiem, za którą przemawiają nie tyłko stosunki anatomiczne, ale szereg doświadczeń, umożliwia z pewnością współpracę obu tych ogniw układu. Umożliwia jednak zarazem uruchomienie innego urządzenia monałnego na drodze międzymóz- gowia-przysadka-jajniki, bądź też hormonalno-nerwowego na drodze przysadka mózgowa – międzymózgowie – gruczoły płciowe (A. Beer),

Czytaj dalej

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej

Rozpoznawanie miesiączki wrzekomej przeprowadza się na podstawie drobno- widowego badania strzępków śluzówki macicy, uzyskanych przez wyłyżeczkowanie w ostatnich 2-3 dniach przed wystąpieniem krwawienia, uważanego za miesiączkowe i stwierdzenia w nich braku zmian czynnościowych, właściwych fazie wy- dziclniczej cyklu miesięcznego macicy. Strzępki te wykazują cechy przerostu, zwykle nadmiernego. Jedynie w odsetku przypadków, nie wyższym jak 15%, stwierdza się w ogóle brak oddziaływania śluzówki na hormony płciowe, a nawet zanik jej. W tym wypadku jednak badanie moczu (zbieranego przez dobę) wykaże w nim brak dostatecznej ilości czynnych estrogenów (mniej niż 15 jednostek szczurzych”), a jeszcze częściej brak prcgnandiolu (mniej jak 6 mg).

Czytaj dalej

Geneza i racjonalizacja zakazu kazirodztwa część 2

Brak tu miejsca dla wyłożenia, choćby w skrócie, doktryn, jakie się nagromadziły w literaturze naukowej poświęconej problemowi kazirodztwa. Na ogół można, biorąc z grubsza i z pewnym uproszczeniem, klasyfikować teorie usiłujące odkryć tajemnicę prapoczątków zakazu kazirodztwa jako biologiczne (w sensie somatycznym), psychologiczne, socjologiczne i kulturowe. Krańcową teorią biologiczną jest koncepcja darwinowska (którą podziela Freud, 1967) w myśl tej teorii człowiek prapierwotny na wzór swoich przodków, zwierząt, żył w małych hordach, w których panował samowładnie najsilniejszy z samców. Ponieważ samiec ten zagarniał dla zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych wszystkie samice, wyganiał z hordy innych dorosłych samców, którzy zmuszeni byli szukać zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych poza wspólnotą.

Czytaj dalej

Proces warunkowania i uczenia się – dalszy opis

Poza mechanizmami związanymi z powstawaniem odruchów warunkowych, które – aby zamienić się w stereotyp – muszą być powtarzane, gdyż w ten sposób utrwalają się, na rozwój emocjonalno-seksualny wpływa też zjawisko tmprinting, czyli jednorazowego przeżycia, pozostawiającego po sobie trwały ślad w psychice. Zjawisko to nie zostało jeszcze dostatecznie przebadane. Wiadomo jednak, że poprzez imprinting może u chłopca dojść do trwałej fiksacji konkretnego obrazu sytuacji, w której doświadcza on pierwszych silniejszych stanów pobudzenia seksualnego.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz