ROZMIESZCZENIE I GROMADZENIE AMIN KATECHONOWYCH

Aminy katecholowe są przechowywane w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy oraz w obwodowych i ośrodkowych neuronach adrener- gicznych.

Komórki chromochlonne rdzenia nadnerczy wytwarzają wszysLkie trzy aminy katecholowe, jednak głównym produktem końcowym jest adrenalina znajdująca się w nadnerczach człowieka w ilości 0,3 – 1 mg/g.

Pozazwojowe włókna nerwów współczulnych zawierają głównie noradrenalinę i tylko śladowe ilości pozostałych dwu amin katecholowych. W pozazwojowych włóknach sympatycznych noradrenalina jest nierównomiernie rozmieszczona. Najmniejsze stężenia noradrenaliny znajdują się w zwojach (0,1 mg/g), nieco większe w środkowej części aksonu (0,1 – 0,5 mg/g) i największe w zakończeniu nerwowym tworzącym pozazwo- jową synapsę współczulną (10 mg/g).

W ośrodkowym układzie nerwowym noradrenalina i dopamina występuje prawie w Lakich samych stężeniach, lecz rozmieszczenie tych amin nie jest jednakowe. Noradrenalina najobficiej gromadzi się w podwzgórzu, podczas gdy dopamina w ciele prążkowanym i w jądrze ogoniastym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz
Kategorie – medycyna
Zobacz