Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Okres miesiączki

W okresie miesiączki występuje, jak wiadomo, przekrwienie w obrębie miednicy malej. Powoduje to bóle przed pojawieniem się krwawienia w przewlekłych zapaleniach przydatków, omacicza i przymacicza oraz w przewlekłym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Z chwilą pojawienia się miesiączki bóle zazwyczaj ustępują lub stają się mniejsze. Bóle pojawiające się w drugim i trzecim dniu miesiączki są, zdaniem niektórych autorów (Halban), znamienne dla mięśniaków, jakkolwiek przy mięśniakach występować mogą bóle także po ukończeniu miesiączki. Bolesne skurcze macicy podczas miesiączki przemawiają za istnieniem przeszkody, utrudniającej odpływ krwi na zewnątrz (zwężenia kanału szyjki, tyłozgięcie i nadmierne przodozgięcie macicy, mięśniaki śródścicnne i podśluzowe).

Czytaj dalej

Wychowanie seksualne

Dlatego też rodzice, mimo takich życzeń samej młodzieży, nie są dobrymi instruktorami w wychowaniu seksualnym. nawet od tego, czy zachowanie rekomendowane przez normą było przyjemne, czy nie. Jej przestrzeganie dawało czasem zysk, przyjemność, zasługę, ale wymagało gotowości do wyrzeczeń czy ofiar. W sytuacji gdy norma moralna zapewniała przyjemność, istniały reguły, które ją ograniczały, obwarowując warunkami. Seks pociągał, ale zbyt daleko idąca namiętność w tym zakresie – spotykała się z dezaprobatą. Jeżeli normę widzimy jako zalecenie – pewne kontinuum zachowań, w których punkt zerowy jest „średnią”, to od niego rozchodzą się: w jedną stronę odchylenia pozytywniejsze niż zalecane przez normę, a w drugą zachowania stanowiące negatywne odchylenia od normy. Otóż normy tworzone przez kultury tradycyjne, a potem przez prawo, miały najczęściej wyraźnie ustalone granice „od-do” wokół wskazanego punktu zerowego lub szczegółowe warunki, na których zasadzie uważało się kogoś „za”, np. męskiego, dobrego męża, wiernego kochanka. Od tych granic człowiek, którego pociągało zachowanie zalecane przez normę silniej niż innych, przestawał być osobą posiadającą zdrowy apetyt, a był obżartuchem, czy przestawał być sprawnym i atrakcyjnym seksualnie, a był uważany za erotomana. Podobnie oszczędność miała swoje przejścia w skąpstwo, a ambicja w hochsztaplerstwo i ambicjonerstwo. Obok powściągania popędów, ograniczania potrzeb dla osiągania wartości, znajdowały się interpretacje wykazujące rezygnację z pewnych korzyści na rzecz innych, np. ze względu na przestrzeganie monogamii. Wyobrażenia na temat plusów i minusów działań zgodnych i niezgodnych z normą były dobrze znane, ograniczone do sytuacji typowych.

Czytaj dalej

KRYTERIA WYZNACZANIA PŁCI CZĘŚĆ 2

Drugim sprawdzianem płci człowieka jest histologiczna budowa gonad. Dlatego kryterium to określa się jako tak zwaną „płeć gonadalną”. Budowa gonad jest istotnym elementem w determinacji płci organizmu, gdyż zespala w sobie produkcję gamet oraz odpowiedniego zestawu hormonów, które z jednej strony znajdują się pod wpływem nadrzędnych ośrodków regulacji neuroendokrynologicznej, a z drugiej strony same (jako efektory) stanowią istotny element prawidłowego funkcjonowania całej tej regulacji.

Czytaj dalej

WYNIKI PRÓB FOTOKONTAKTOWYCH

Mechanizm powstawania tego typu zmian pozostaje niejasny, choć niektórzy badacze tłumaczą stan przewlekłej nadwrażliwości na światło długotrwałym utrzymywaniem się w skórze śladowych ilości substancji fo- toalergizującej (32],

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz